Stadiumindeling bij baarmoedersarcoom

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

Hiervoor moet de arts weten:

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in ander weefsel is gegroeid
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Stadiumindeling bij baarmoedersarcoom

Bij baarmoedersarcoom zijn er 4 stadia:

Stadium 1

De tumor zit alleen in de baarmoeder.

Stadium 2

De tumor is vanuit de baarmoeder doorgegroeid naar omliggende organen, maar niet verder dan het bekken.

Stadium 3

De tumor heeft zich uitgebreid naar andere organen in de buik.

Stadium 4

De tumor is doorgegroeid buiten het kleine bekken of naar de blaas of de endeldarm. En/of er zijn uitzaaiingen ergens anders in de buik. Ook uitzaaiingen van baarmoedersarcoom naar andere organen vallen onder stadium 4. Bijvoorbeeld in de longen of de botten.

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.

Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.