Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Patiëntenplatform Sarcomen: de patiëntenorganisatie voor sarcoompatiënten en hun naasten en de daarin functionerende contactgroepen, gevestigd Mercatorlaan 1200 te Utrecht.

Om uw aanmelding als lid/donateur te kunnen verwerken, uw vragen te kunnen beantwoorden en/of bij het inschrijvingen voor bijvoorbeeld een contactdag of een andere gebeurtenis is het
noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u gebruiken en verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw naam, geboortedatum, telefoon en e-mailadres. Als derden de gegevens verwerken, zoals de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), sluiten wij met hen zogenaamde verwerkingsovereenkomsten en maken daarin afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij verwerken die gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en dat deze zo goed mogelijk worden beveiligd. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe met dit alles wordt omgaan en welke rechten u hebt.

‘Stichting Patiëntenplatform Sarcomen past indien nodig haar privacybeleid aan om deze up-to-date te houden. Klik hier om naar de laatste versie van de privacyverklaring te gaan. Bij belangrijke wijzigingen wordt er alles aan gedaan u per e-mail, via de website en via social media als Facebook te informeren.

Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring dan kunt u contact opnemen via privacy@sarcomen.nl dan wel +31(0)88 0029733.