Klachtenregeling

Patiëntenplatform Sarcomen en haar vrijwilligers zetten zich in voor een kwalitatief goede dienstverlening en staan open voor verbeteringen.

Soms lopen de zaken echter anders dan verwacht en ontstaat de behoefte dit bij Patiëntenplatform Sarcomen aanhangig te maken.

Vaak is een goed gesprek met de directe betrokkenen van Patiëntenplatform Sarcomen voldoende om de onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek niet het beoogde resultaat geven dan biedt Patiëntenplatform Sarcomen de mogelijkheid een klacht formeel bij het bestuur kenbaar te maken.

Stuur dan een e-mail naar secretariaat@patientenplatformsarcomen.nl of zend  een voldoende gefrankeerde brief gericht naar:

  • Patiëntenplatform Sarcomen
    t.a.v. de Secretariaat
    Postbus 8152
    3503 RD Utrecht
    Nederland

Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk reageren.