Praktische zaken regelen rondom baarmoedersarcoom (checklist)

Als je hoort dat je baarmoedersarcoom hebt, komt er veel op je af. Welke praktische dingen kun of moet je regelen? Bekijk de checklist op deze pagina. 

Zorgverzekering

Check bij je zorgverzekeraar:

 • Welke vergoedingen er zijn voor behandelingen/medicijnen/andere zorg.
 • Wat ze kunnen doen qua wachtlijstbemiddeling.
 • Of je zelf een ziekenhuis mag kiezen. Dit hangt af van het type polis dat je hebt afgesloten. Bij een budgetpolis bijvoorbeeld, heb je minder keuzevrijheid.
 • Welke vergoedingen er zijn voor vervoer naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld met een regiotaxi.
 • Hoe je vergoedingen voor vervoer moet declareren. (Tip: bewaar al je bonnetjes).

Ziekenhuis

 • Vragen bedenken en opschrijven voor het bezoek aan de arts. Bekijk voorbeelden van vragen die je kunt stellen.
 • Iemand vragen om mee te gaan naar het gesprek met de arts: twee horen meer dan één.
 • Als je dat wilt: gesprek met je arts opnemen (wel eerst toestemming vragen).
 • Eventueel een second opinion aanvragen.
 • Als dat nodig is: vervoer regelen naar het ziekenhuis (auto lenen, iemand vragen om je te brengen of te halen, een regiotaxi inschakelen).
 • Tas klaarmaken voor als je onverwacht snel naar het ziekenhuis moet.

Je omgeving informeren / op de hoogte houden

 • Bedenken hoe je mensen uit je omgeving op de hoogte wil houden: persoonlijk, per telefoon, e-mail of whatsapp.
 • Iemand anders vragen om je omgeving te informeren.
 • Je kan ook een blog beginnen. Dan hoef je je verhaal niet steeds opnieuw te doen. Bijvoorbeeld op kanker.nl.

Werk

 • Je werkgever informeren. Afspraken maken over hoe jullie in contact blijven.
 • Afspraak maken met de bedrijfsarts.
 • Je directe collega’s informeren.
 • Je opdrachtgevers of klanten informeren.

 (Jonge) kinderen

 • Je kinderen informeren over je ziekte en wat ze de komende tijd kunnen verwachten. Lees meer over het begeleiden van je kinderen.
 • De leerkrachten van je kinderen informeren.
 • Eventueel de ouders van de kinderen in de klas van je kind informeren.
 • Ouders van vriendjes informeren.
 • De medewerkers van het kinderdagverblijf en/of de naschoolse opvang informeren.
 • Trainers/begeleiders van buitenschoolse activiteiten informeren (bijvoorbeeld voetbaltrainer, muziekleraar).
 • Zo nodig (extra) oppas regelen voor je kinderen.
 • Iets regelen voor buitenschoolse activiteiten zoals zwemles, sport en muziekles (wie brengt/haalt).

Huishouden

 • Hulp vragen aan familie, buren, vrienden en kennissen.
 • Een rooster maken met taken voor wie kan helpen.
 • Boodschappen of maaltijden online bestellen en laten bezorgen.

En verder eventueel

Als je er behoefte aan hebt:

 • Dagboek of blog beginnen om je gevoelens en emoties te kunnen uiten en overzicht te houden op het ziekteproces. Een blog bijhouden kan bijvoorbeeld op kanker.nl.
 • Lid worden van patiëntenorganisatie Olijf of van Patiëntenplatform Sarcomen.
 • Bezoekschema opstellen.
 • Extra hulpmiddelen regelen.