Het stadium van baarmoedersarcoom

Van je arts hoor je meestal na de operatie in welk stadium het baarmoedersarcoom is. Je hoort misschien ook iets over hoe agressief de tumor is: de gradering. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Lees op deze pagina over:

Lees ook de uitleg over:

Wat bedoelt de arts met ‘stadium’?

Het stadium geeft de ernst van de ziekte aan. Het zegt bijvoorbeeld iets over hoe groot de tumor is. En of die is doorgegroeid in andere organen of weefsels, en of er uitzaaiingen zijn. Je arts heeft informatie over het stadium nodig om een goed behandelplan te maken.

Stadiumindeling bij baarmoedersarcoom

Bij baarmoedersarcoom gebruiken artsen de volgende stadiumindeling:

Stadium 1

De tumor zit alleen in de baarmoeder.

Stadium 2

De tumor is vanuit de baarmoeder doorgegroeid naar omliggende organen, zoals de lymfeklieren in het bekken, maar niet verder dan het bekken.

Stadium 3

De tumor heeft zich uitgebreid naar andere organen in de buik.

Stadium 4

De tumor is doorgegroeid buiten het kleine bekken of naar de blaas of de endeldarm. En/of er zijn uitzaaiingen ergens anders in de buik. Of er zijn uitzaaiingen naar andere organen. Bijvoorbeeld naar de longen of de botten.

Rapport van de patholoog (PA-verslag)

Bij de diagnose hoort vaak een rapport van de patholoog. Daarin staat het stadium van het baarmoedersarcoom. Ook staat er informatie in over bijvoorbeeld de soort baarmoedersarcoom, de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen.

Tip: vraag om een kopie van het pathologisch rapport. Of bekijk het in je patiëntendossier. Staan er lastige woorden in die je niet kent? Wij leggen ze uit in het Woordenboek kanker.

TNM-indeling

Met een TNM-indeling kan de arts het stadium nauwkeuriger bepalen. De TNM-indeling is een soort code. De letters staan voor:

  • T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen.
  • N van node of lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfklieren. En in hoeveel lymfeklieren.
  • M van metastase (uitzaaiingen) of er uitzaaiingen zijn in andere organen in het lichaam.

Bij iedere letter hoort een cijfer. De letters en cijfers samen geven het stadium heel specifiek aan.

(Differentiatie)graad bij baarmoedersarcoom

Baarmoedersarcoom is ook in te delen op basis van de differentiatiegraad. Dit zegt iets over hoe snel de kankercellen groeien en delen. De patholoog bepaalt de differentiatiegraad na onderzoek van de cellen onder de microscoop.

Er zijn 3 graden:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen lijken voor een groot deel op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen lijken steeds minder op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar.

Graad 3: hooggradig

De kankercellen lijken bijna niet meer op gezonde cellen. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.