Oorzaken van een GIST

Meestal ontstaat een GIST door een fout in het DNA. Een GIST is bijna nooit erfelijk en er zijn ook geen factoren bekend die de kans op een GIST groter maken.

De oorzaak van een GIST is meestal een fout (een mutatie) in het DNA van de cellen van Cajal. Dit zijn cellen die in de wand van je maag en darmen zitten en belangrijk zijn voor de peristaltiek. Met peristaltiek worden de samentrekkende beweging van de maag en darmen bedoeld. Door deze bewegingen kan het voedsel door de darm gaan.

Als er een fout in het DNA van de kankercel zit, gaat het vaak om een mutatie in het c-KIT-gen of een mutatie het PDGFRA-gen. Door een mutatie in een van deze 2 genen kunnen cellen van Cajal ongeremd gaan groeien. Dan kan er een GIST ontstaan.