Behandelingen van een GIST

Meestal is de behandeling van een GIST doelgerichte therapie en een operatie om de tumor te verwijderen. Kan een operatie niet, dan krijg je vaak alleen doelgerichte therapie. Je bespreekt samen met je arts wat in jouw situatie de beste behandeling is. 

Lees op deze pagina over:

Operatie

Bij een operatie verwijdert de chirurg de GIST met een operatie. Hij of zij verwijdert dan het deel van de maag- of darmwand waar de tumor in zit. Door de operatie kun je genezen van de kanker. De meeste mensen met een GIST en geen uitzaaiingen krijgen een operatie.

Lees verder over de operatie bij GIST.

Doelgerichte therapie bij GIST

Je krijgt soms vóór de operatie doelgerichte therapie. Het doel is dan om de tumor kleiner te maken. Dan kan de arts de tumor bij een operatie beter weghalen.

Ook ná de operatie kan de arts doelgerichte therapie voorstellen. Dan krijg je deze medicijnen om kankercellen te doden die na de operatie zijn achtergebleven. Het doel is genezen van de kanker.

Bij uitzaaiingen kun je ook doelgerichte therapie krijgen. De behandeling heeft dan als doel om de kanker zo lang mogelijk te onderdrukken.

Lees verder over doelgerichte therapie bij GIST.

Onderzoek naar nieuwe behandelingen GIST (trial)

Soms kun je een behandeling krijgen waar artsen nog onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld een nieuwe behandeling, of een combinatie van behandelingen. Dit heet een trial. Vraag je arts of je mee kunt doen aan een trial.

Lees op de website van de patiëntenorganisatie PPS meer over onderzoeken naar GIST.

Als je twijfelt over een behandeling

Een behandeling is niet verplicht. Je hebt altijd de keuze om niet te starten met een behandeling. Je kunt ook stoppen met een behandeling. Twijfel je over een (verdere) behandeling? Praat erover met je arts of verpleegkundige. Lees meer over als je twijfelt over een behandeling.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je een aantal rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht wilt worden en je mag een second opinion aanvragen.

Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Kinderwens? Bespreek die voor je behandeling

De behandeling van een GIST kan gevolgen hebben voor het krijgen van kinderen in de toekomst. Heb je een kinderwens? Dan is het belangrijk om dit voor de start van de behandeling met je arts te bespreken.

Behandeling van uitzaaiingen bij GIST

Is GIST uitgezaaid, dan kun je doelgerichte therapie krijgen. Deze behandeling remt de kanker, soms wel jarenlang.

Soms kan de arts de uitzaaiingen ook heel gericht behandelen, naast de doelgerichte therapie. Dit gebeurt niet standaard. Je arts kan het overwegen als er niet veel uitzaaiingen zijn en als ze niet erg groot zijn. Je krijgt de behandeling tijdens de operatie van de GIST.

Heb je enkele uitzaaiingen in de lever? Misschien kun je dan radiofrequente ablatie (RFA) krijgen. Lees op Kanker.nl verder over RFA bij uitzaaiingen in de lever

Behandeling van teruggekeerde GIST

Na de eerste behandeling is er een kans dat een GIST terugkomt. Daarom blijf je na de behandeling onder controle. Een ander woord voor controle is ‘follow-up’.

Als een GIST na de operatie op dezelfde plek terugkomt, heet dat een lokaal recidief. Ook kunnen er uitzaaiingen ontstaan een tijd na de behandeling.

Of er nog een behandeling mogelijk is, en welke behandeling dat is, verschilt per persoon. Het maakt bijvoorbeeld uit waar de tumor precies zit en of er uitzaaiingen zijn. Je arts bespreekt met je welke behandeling mogelijk is.

Meestal bestaat de behandeling uit doelgerichte therapie, dan een operatie en vervolgens je leven lang doelgerichte therapie.