Nazorg en controle bij GIST

Tijdens en na de behandeling van GIST kom je regelmatig op controle bij een arts. Hij of zij kijkt dan of je last hebt van bijwerkingen en of de tumor niet terugkomt.

De controles zijn meestal in het ziekenhuis, maar soms ook bij de huisarts. Andere woorden voor controle zijn: nacontrole of follow-up.

Onderzoeken tijdens de controles

Je krijgt tijdens de controles regelmatig een CT-scan en een bloedonderzoek. Soms krijg je ook andere onderzoeken, maar die zijn niet standaard.

Gevolgen van de behandeling bespreken

Op de controle-afspraak bespreek je of je last hebt van klachten die door de behandeling komen. Misschien valt er iets aan je klachten te doen.

Je arts of verpleegkundige kunnen je verwijzen naar een andere zorgverlener die je met de klacht kan helpen. Zoals een diëtist.

Lees meer over Hulp bij kanker

Als je klachten hebt tussen de controles in

Misschien heb je tussen de controles door pijn of klachten. Bespreek je klachten met je huisarts of casemanager, of vervroeg je afspraak in het ziekenhuis. De arts onderzoekt je en probeert de oorzaak van de klachten op te sporen.

Hoe vaak op controle?

Hoe vaak je op controle komt en hoe lang dat doorgaat, hangt af van je persoonlijke situatie. De arts stelt samen met jou een controleschema op, op basis van de nationale richtlijn voor GIST.

In het begin zijn de controles vaker. De kans op terugkeer van een GIST wordt namelijk kleiner naarmate de diagnose langer geleden is.

Controles als je niet meer beter wordt

Ook als je niet meer kunt genezen van GIST, kun je op controle komen. Met de arts kun je overleggen of je dat wilt, en hoe vaak. De arts onderzoekt of de ziekte stabiel is, of dat een andere behandeling je misschien kan helpen.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Controles zijn niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen niet te gaan. Overleg daarover met de arts. Misschien kan de controle telefonisch, als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van het lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem of haar waarom je onder controle wilt blijven.