In gesprek met de arts over een GIST

Samen met je arts praat je over de behandeling. Je arts vertelt welke behandelingen mogelijk zijn in jouw situatie. Lees op deze pagina tips en voorbeeldvragen voor dit gesprek.

Na de eerste onderzoeken kom je weer bij de arts. De arts bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met je, en vertelt je de definitieve diagnose.

Ook vertelt de arts of er nog andere onderzoeken nodig zijn. En welke behandelingen mogelijk zijn.

Vragen voor de arts over een GIST

Aan de arts kun je de volgende vragen stellen:

 • Waar zit de GIST precies?
 • Heb ik uitzaaiingen? En waar zitten ze?
 • Is er DNA-onderzoek gedaan en wat betekent de uitslag voor mijn behandeling?
 • Welke behandelingen stelt u voor? In welke volgorde, waarom en hoe lang?
 • Wat zijn de bijwerkingen en risico’s van de behandelingen?
 • Hoeveel ervaring heeft u met de behandeling van een GIST?
 • Heeft u contact met artsen uit een gespecialiseerd ziekenhuis voor GIST? En zijn er afspraken tussen beide ziekenhuizen?
 • Hoe groot is de kans dat de tumor terugkomt en dat er uitzaaiingen ontstaan? Wat zijn de mogelijkheden als de tumor terugkomt?
 • Zijn er nieuwe behandelingen die ik kan proberen? Kan ik meedoen met een behandeling in onderzoeksverband (trial)?

Tips voor het gesprek met de arts

 • Neem iemand mee naar het gesprek met de arts: twee horen meer dan één
 • Schrijf je vragen op, of gebruik de checklist
 • Maak aantekeningen van het gesprek, of vraag de arts of je het gesprek mag opnemen

Na het gesprek

Na het gesprek heb je misschien toch weer nieuwe vragen. Aan je contactpersoon van het ziekenhuis kun je vragen om een tweede gesprek met de arts. Of met een verpleegkundige. Ook kun je met je vragen terecht bij de huisarts.

Je kunt ook contact opnemen met de telefonische hulpdienst van Contactgroep GIST. Of met de kanker.nl infolijn.