Wetenschappelijk onderzoek bij botsarcomen

Trials

In het ziekenhuis wordt op verschillende manieren over trials gesproken. Andere termen zijn: medisch-wetenschappelijk onderzoek, klinische studie of experimentele behandeling.
Met al deze termen wordt bedoeld: een mogelijk nieuwe behandeling waarvan artsen de werking en resultaten onderzoeken bij patiënten.

Bespreek met je arts of er trials voor jou beschikbaar zijn. Mogelijk is er op dit moment voor jouw sarcoom geen trial beschikbaar.
Geef aan bij je arts of je op de hoogte gehouden wil worden van mogelijke trials in de toekomst.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Rondom behandeling en trials vind in expertisecentra voortdurend wetenschappelijk onderzoek plaats.

Artsen en wetenschappers zijn steeds op zoek naar nieuwe en betere behandelingen voor jouw sarcoom. Ze willen hiermee de overlevingskansen, overlevingsduur of de kwaliteit van leven verbeteren. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is daarvoor de basis.

Bespreek met je arts de mogelijkheid en het belang van het eventueel doneren van, bij de behandeling weggehaald, tumorweefsel voor wetenschappelijk onderzoek.
Je arts zal je hierover informeren.

Voorbeeld van een nieuwe trial:
Osteosarcoom – FOSTER

In 2022 is het FOSTER consortium ontstaan. FOSTER is de afkorting voor: Fight Osteosarcoma Through European Research.

Met het FOSTER consortium is er een samenwerking met experticecentra uit diverse Europese landen aangegaan, om patiënten-  en belangenbehartiging met elkaar te verbinden en onderzoek naar osteosarcoom te verbeteren.
Dit om uiteindelijk de overlevingskansen van patiënten met osteosarcoom te vergroten.

Meer informatie over FOSTER vind je hier.

Meer informatie over de binnenkort startende FOSTER-CabOS: Europees gerandomiseerde fase-3-studie vind je hier.