Stadiumindeling bij een wekedelensarcoom

Na de diagnose wekedelensarcoom krijg je nog een aantal extra onderzoeken. Met deze onderzoeken kan de arts het stadium bepalen. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

Het stadium zegt iets over:

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in ander weefsel of organen in de buurt van de tumor is gegroeid
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Met deze informatie kan de arts een behandeling voorstellen, en iets zeggen over je vooruitzichten.