Behandelplan bij een wekedelensarcoom

Een multidisciplinair team bespreekt de uitkomsten van de onderzoeken. In dit team zitten alle specialisten die een rol hebben bij de onderzoeken en de behandeling. Dat zijn in elk geval een chirurg, orthopedisch chirurg, internist- oncoloog, radiotherapeut, patholoog, radioloog en een nucleair geneeskundige.

Ze bespreken met elkaar de diagnose en bepalen wat de beste behandeling is in jouw situatie. Welke behandeling het meest geschikt is, hangt af van de soort tumor, de plaats van de tumor en het stadium van de ziekte.

Je behandelend arts bespreekt het behandelplan met je. Samen stellen jullie het behandelplan vast.

Lees over mogelijke behandelingen van wekedelensarcoom.

Expertisecentra voor een wekedelensarcoom

Wekedelensarcoom is een zeldzame soort kanker. Daarom is het belangrijk dat je naar een expertisecentrum voor wekedelensarcomen gaat. Bekijk welke expertisecentra voor wekedelensarcomen er in Nederland zijn.

Zorgverleners bij een wekedelensarcoom

Bij de behandeling van een wekedelensarcoom zijn verschillende artsen en verpleegkundigen betrokken. Je hoofdbehandelaar is meestal een chirurg of een internist-oncoloog.

Lees kort samengevat wat de verschillende zorgverleners doen:

  • De chirurg of orthopedisch chirurg verwijdert de tumor.
  • De internist-oncoloog is verantwoordelijk voor chemotherapie en andere medicijnen zoals doelgerichte therapie.
  • De radiotherapeut geeft de bestraling.
  • De oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist is een gespecialiseerd verpleegkundige. Hij of zij weet veel over wekedelensarcomen en is vaak je eerste aanspreekpunt tijdens de behandeling.

Op de achtergrond zijn ook de radioloog en de patholoog betrokken. De radioloog beoordeelt de beeldvormende onderzoeken, zoals de scans. De patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel van de biopsie of de operatie.

De verschillende zorgverleners hebben regelmatig overleg over de uitslagen van de onderzoeken en wat de beste behandeling voor je is. Het overleg met verschillende zorgverleners heet een multidisciplinair overleg (MDO).

Meebeslissen over het behandelplan

Een behandelplan is maatwerk. Zelf heb je ook invloed op de behandeling die je krijgt. Twijfel je over een bepaalde behandeling? Bespreek je twijfels ook met de arts.

Vertel ook aan de arts of verpleegkundig specialist hoe je je leven leidt en wat je belangrijk vindt in je leven. Dan kunnen zij meedenken en kijken wat bij jou past. Zo kun je samen met je behandelaar een weloverwogen besluit nemen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen. Als je behoefte hebt aan extra gesprekken, dan kun je daarvoor een afspraak maken.

Schrijf in de tussentijd de vragen op die je hebt, zodat je ze niet vergeet. Dat kan bijvoorbeeld ook in de app Gesprekshulp bij kanker.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Wanneer je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over de behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis. Het is verstandig om voor een second opinion naar een arts in een expertisecentrum voor wekedelensarcomen te gaan.