Operatie bij een wekedelensarcoom 

Bijna alle patiënten met een wekedelensarcoom krijgen een operatie. Welke operatie dat is, hangt af van het soort tumor, de grootte van de tumor en de plaats ervan.

Bestraling voor de operatie

Het is mogelijk dat je eerst bestraling krijgt om de tumor kleiner te maken. Bestraling werkt vaak goed bij sarcomen die snel groeien.

De operatie zelf

Tijdens de operatie probeert de chirurg het wekedelensarcoom ruim weg te halen. Dat betekent dat hij of zij rond de tumor nog minimaal 2 cm gezond weefsel weghaalt. Dit doet de chirurg om te voorkomen dat er kwaadaardige cellen achterblijven en de tumor later weer terugkomt.

Een operatie bij wekedelensarcoom kan een grote operatie zijn. Bijvoorbeeld als het sarcoom vlakbij een orgaan, spier of bot ligt, of daarin is doorgegroeid. De chirurg moet dan soms een deel van het orgaan, de spier of het bot weghalen. Als dit nodig is, bespreekt de chirurg dat voor de operatie met je.

Onderzoek van de tumor door de patholoog

Na de operatie onderzoekt de patholoog het weggehaalde weefsel onder de microscoop. Hij of zij beoordeelt opnieuw of de diagnose klopt. Als je vooraf chemotherapie of bestraling hebt gehad, bekijkt de patholoog of de behandeling resultaat heeft. Dat is belangrijke informatie voor de verdere behandeling.

De patholoog onderzoekt ook of de snijranden van de tumor schoon zijn. Schone snijranden betekent dat er geen kankercellen in het lichaam achter gebleven zijn.

Als er nog wel kankercellen in de snijranden zitten, zijn mogelijk niet alle kankercellen weggehaald. Er kan dan een tweede operatie nodig zijn of bestraling.

Chemotherapie of bestraling na de operatie

Na de operatie volgt soms een behandeling met bestraling of chemotherapie. Als dit iets toevoegt, bespreekt de arts dit met je.

Gevolgen van de operatie

Bij een operatie is er altijd een kans op complicaties. En je kunt ook klachten krijgen na de operatie. Welke dat zijn, verschilt per soort sarcoom. Meer erover lees je op de pagina van het soort wekedelensarcoom dat je hebt.