Vooruitzichten bij Phyllodes

Terugkomen van de tumor 

Phyllodestumoren staan erom bekend dat ze de neiging hebben terug te komen (recidive). Als een goedaardige Phyllodes terugkomt is dat gemiddeld na 4 jaar, een borderline na gemiddeld 3 jaar en een kwaadaardige Phyllodes na gemiddeld 20 maanden. Eerder of later is mogelijk. In de meeste gevallen heeft de terugkerende tumor dezelfde gradatie als de originele tumor.

Uitzaaiingen 

Bij kwaadaardige phyllodestumoren is er een kleine kans op uitzaaiingen. Die zijn dan het vaakst te vinden in de longen. Als Phyllodes uitzaait, gaat het via het bloedvatenstelsel, niet via het lymfesysteem. Het kan ook naar andere delen in het lichaam uitzaaien, maar dat is erg zeldzaam. Goedaardige en borderlinetumoren zaaien niet uit. De behandeling van uitzaaiingen is complex en per patiënt verschillend.

Nacontroles 

Een controle bestaat meestal uit een periodieke mammografie en een consult bij de arts, eventueel aangevuld met een echo. Bij nacontroles van een kwaadaardige tumor kunnen ook longfoto’s worden gemaakt. De eerste 2 tot 5 jaar wordt het meest intensief gecontroleerd.  

Na de verwijdering van een goedaardige phyllodestumor is er geen nacontrole nodig.  

Na de verwijdering van een borderline of kwaadaardige phyllodestumor bestaat de controle meestal uit een periodieke mammografie en een consult bij de arts, eventueel aangevuld met een echo. Bij de nacontroles van een kwaadaardige tumor kunnen ook longfoto’s worden gemaakt. De nacontrole vindt doorgaans plaats tot 5 jaar na de behandeling. 

Omdat Phyllodes zeer weinig voorkomt is er nog geen vaste richtlijn voor de nacontroles. Daar wordt op dit moment wel hard aan gewerkt, de nieuwe richtlijn wordt verwacht in 2024.

Vijfjaarsoverleving 

Over het algemeen zijn de vooruitzichten na de behandeling van Phyllodes zeer goed. De gemiddelde vijfjaarsoverleving voor de drie soorten samen is ruim 98%.