Wat is een phyllodestumor?

Phyllodes is een tumor die ontstaat in het bindweefsel van de borst. Deze tumorsoort groeit meestal snel, maar verspreidt zich bijna nooit buiten de borst.  

De diagnose is vaak lastig omdat een Phyllodes zeldzaam is en sterk lijkt op een fibroadenoom. De meeste phyllodestumoren zijn goedaardig, een kleiner deel is borderline of kwaadaardig. Kenmerkend zijn de vaak snelle groei en de neiging om terug te komen. 

Meer over phyllodestumoren

Behandeling van phyllodestumoren

De behandeling bestaat altijd uit het weghalen van de tumor door een operatie. Vaak kan een tumor borstsparend verwijderd worden, maar soms moet ook de hele borst weggehaald worden. Het is belangrijk dat de snijranden van de weggehaalde tumor schoon zijn om de kans dat het terugkomt te verkleinen. Er hoeven geen lymfeklieren te worden verwijderd.

In sommige gevallen is aanvullende bestraling nodig, bijvoorbeeld als er geen schone randen zijn of bij terugkeer van de tumor. Een phyllodestumor is niet gevoelig voor chemotherapie, het wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegepast, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen. 

Meer over behandeling

Contactgroep Phyllodes

Contactgroep Phyllodes is in Nederland dé patiëntenorganisatie voor (ex-)patiënten met een phyllodestumor. De vrijwilligers zijn erg betrokken omdat zij vaak zelf patiënt of naaste van een patiënt zijn. Zij zijn ervaringsdeskundigen en weten wat er bij patiënten speelt.  

Vrijwilligers van Contactgroep Phyllodes geven goede voorlichting en kunnen advies geven. Ze onderhouden intensieve contacten met specialisten en onderzoekers, zowel in binnen- en buitenland. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor diagnose en behandeling van Phyllodes.

Contactgroep Phyllodes

Patiëntenplatform Sarcomen

Patiëntenplatform Sarcomen is de overkoepelende organisatie in Nederland voor patiënten met een sarcoom of borderlinetumor. Deze aandoeningen zijn zeldzaam en nog relatief onbekend.
Als Patiëntenplatform Sarcomen zetten we dan ook vol in op voorlichting van patiënten en hun naasten, op het voor patiënten zo belangrijke lotgenotencontact en op belangenbehartiging.

We werken intensief samen met expertisecentra (specialistische ziekenhuizen) en met sarcoom- en kankerorganisaties in binnen- en buitenland. Doel van die samenwerking is om de diagnose en behandeling van sarcoompatiënten verder te verbeteren.

Patiëntenplatform Sarcomen

Nieuws

Contactgroep Phyllodes is voortdurend alert op nieuws dat voor patiënten van belang is. De vrijwilligers volgen het nieuws van belangrijke instellingen en organisaties in binnen- en buitenland.
Bekijk al het nieuws