Phyllodestumor

Wat is een phyllodestumor? 

Een phyllodestumor is een knobbel of zwelling die ontstaat in het bindweefsel van de borst. Deze tumoren kunnen vanaf een leeftijd van 12 jaar voorkomen, maar het merendeel ontwikkelt zich bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Bij mannen zijn enkele gevallen van een phyllodes prostaattumor bekend.  

Phyllodes is relatief onbekend omdat het vrij zeldzaam is: minder dan 1% van alle borsttumoren is Phyllodes. Een belangrijk kenmerk waardoor Phyllodes zich onderscheidt van een fibroadenoom is de vaak hoge groeisnelheid. Daarnaast blijkt dat de tumor de neiging heeft om terug te komen.  

De naam Phyllodes komt uit het Grieks en betekent: bladachtig. Dit verwijst naar de structuur van de tumorcellen als je ze onder de microscoop bekijkt. 

Oorzaak en erfelijkheid 

Het is niet bekend waardoor een phyllodestumor ontstaat of welke factoren invloed hebben op het ontstaan. Ook zijn er geen aanwijzingen dat Phyllodes erfelijk is.

Drie gradaties 

Er zijn drie gradaties phyllodestumoren: goedaardig, borderline en kwaadaardig. Hieronder staan de kenmerken per soort aangegeven.

Goedaardig (benigne) 

 • Goedaardige tumoren vormen de grootste groep, meer dan 50% van alle phyllodestumoren. 
 • Zaait niet uit. 
 • Als het terugkomt is dat gemiddeld na 4 jaar, maar eerder of later kan ook.
 • Het beeld onder de microscoop: de randen van de tumor zijn goed gedefinieerd, bindweefselcellen zien er normaal uit, weinig overgroei van bindweefselcellen. 

Borderline 

Deze tumoren hebben een mix van goedaardige en kwaadaardige kenmerken. 

 • Borderlinetumoren vormen ongeveer 25% van alle phyllodestumoren. 
 • Zaait niet uit.  
 • Als het terugkomt is dat gemiddeld na 3 jaar, maar eerder of later kan ook. 
 • Het beeld onder de microscoop: de randen van de tumor zijn redelijk goed gedefinieerd, bindweefselcellen zien er enigszins abnormaal uit, enige overgroei van bindweefselcellen. 

Kwaadaardig (maligne) 

 • Kwaadaardige tumoren vormen ongeveer 20% van alle phyllodestumoren. 
 • Er is een kleine kans op uitzaaiingen. Als dat gebeurt, gaan de uitzaaiingen meestal als eerste naar de longen. Het kan echter ook naar andere delen van het lichaam uitzaaien. 
 • Als het terugkomt is dit gemiddeld na 20 maanden. Eerder of later kan ook. 
 • Het beeld onder de microscoop: de randen van de tumor zijn niet goed gedefinieerd, bindweefselcellen hebben een abnormaal uiterlijk, sterke overgroei van bindweefselcellen.

Expertisecentra 

Lokaal als het kan, gespecialiseerd als het moet 

Multi-disciplinaire teams in gespecialiseerde ziekenhuizen, zgn. kenniscentra, hebben de meeste kennis en kunde over diagnose en behandeling van phyllodestumoren. Veel behandelingen kunnen echter wel in het lokale ziekenhuis worden uitgevoerd.  

Patiënten kunnen aan hun arts vragen contact op te nemen met een phyllodesspecialist van een kenniscentrum om in overleg met elkaar tot de beste behandeling te komen. Het kenniscentrum voor Phyllodes is het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

Lotgenoten 

Contact met lotgenoten helpt veel patiënten bij het omgaan met de diagnose Phyllodes. Het (h)erkennen van elkaars problemen en delen van gevoelens zorgt voor meer rust in een vaak stressvolle situatie. Klik hier voor meer informatie over lotgenotencontact.