Missie, Visie en Doelstellingen

De missie van Patiëntenplatform Sarcomen:

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van alle (huidige én toekomstige) sarcoompatiënten en hun naasten.

(De missie geeft aan waar wij als Patiëntenplatform Sarcomen voor staan, waar wij ons op richten)

De visie van Patiëntenplatform Sarcomen:

Patiëntenplatform Sarcomen is dé plek voor sarcoompatiënten en is dé partner voor sarcoomspecialisten en -onderzoekers. Gedreven door een forse expertise-impuls van de sarcoomzorg zijn de levensverwachting en de kwaliteit van leven van sarcoompatiënten aanzienlijk verbeterd. De sarcoomexpertisecentra werken intensief samen met onderling afgestemde expertises. De eerste- en tweedelijnszorg in Nederland zijn goed bekend met sarcomen als aandoening.

(Met de visie geven wij als Patiëntenplatform Sarcomen aan wat de wenselijke situatie in de toekomst zal zijn. Iedere dag zetten onze enthousiaste en volhardende vrijwilligers zich in om die voor sarcoompatiënten zo gewenste zorgsituatie en stapje dichterbij te brengen.)

De doelstellingen van Patiëntenplatform Sarcomen:

Voor een optimale kwaliteit van leven van sarcoompatiënten en hun naasten streeft Patiëntenplatform Sarcomen naar:

  • Openbare en laagdrempelige toegang tot informatie over (sub)types sarcomen, de behandelmogelijkheden en hetgeen patiënten zelf kunnen doen;
  • Goede mogelijkheden voor lotgenotencontact en informatie-uitwisseling;
  • Diagnose en behandeling van een sarcoom in of onder directe regie van een gespecialiseerd sarcoomexpertisecentrum;
  • Onderzoek naar nieuwe of verbeterde vormen van techniek op het gebied van diagnose en behandeling van sarcomen;
  • Voldoende aandacht in de samenleving voor de maatschappelijke aspecten van het leven met een sarcoom en de rol van de naasten en mantelzorgers hierin.

(Met de doelstellingen verwoorden wij als Patiëntenplatform Sarcomen de aandachtsgebieden waar onze vrijwilligers dagelijks mee bezig zijn. Met de vooruitgang op deze aandachtgebieden komt de realisatie van de onder visie geformuleerde toekomst iedere dag een stapje dichterbij.)