PEAK-studie in Nederland gestart

AlgemeenGist
22 August

Met een kleine vertraging is de PEAK-studie nu ook in Nederland van start gegaan. In deze studie wordt onderzocht wat beter werkt: sunitinib of sunitinib in combinatie met het nieuwe middel bezuclastinib. Eerder kreeg dit middel al de naam CGT-9486.

Als imatinib niet meer goed werkt wordt nu gewoonlijk overgestapt naar sunitinib. Dat middel werkt goed op een aantal mutaties die in de tumoren kunnen zijn ontstaan. Maar voor sommige andere mutaties werkt het minder goed.

Uit eerder laboratoriumonderzoek is gebleken dat bezuclastinib juist wel lijkt te werken op de mutaties waar sunitinib het soms laat afweten. En andersom lijkt bezuclastinib het weer minder goed te doen waar sunitinib het wel goed doet. Vandaar de gedachte om beide middelen te combineren. Dan wordt een brede groep mutaties tegelijkertijd bereikt. Zo vermindert het risico op verdere tumorgroei. Het gaat daarbij om KIT-mutaties.

In de studie zal de helft van deelnemende patiënten worden ingeloot in de groep die de combinatie sunitinib plus bezuclastinib krijgt. De andere helft krijgt alleen sunitinib, wat op dit moment de standaardbehandeling is.

De studie is vorig jaar al gestart in de VS. Onlangs zijn de eerste bevindingen van de studie daar gepresenteerd. De voorlopige indruk is dat de bijwerkingen bij de combinatie van sunitinib plus bezuclastinib vergelijkbaar zijn met die bij alleen sunitinib. Over of de combinatie ook beter werkt, valt nog niet veel te zeggen. De eerste resultaten lijken wel op een verbetering te duiden, maar voor harde conclusies loopt de studie gewoon nog te kort.

In Nederland gaan vier in GIST gespecialiseerde ziekenhuizen meedoen aan de studie: het UMCG in Groningen, het Radboud UMC in Nijmegen, het Erasmus MC in Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.