Oproep tot invullen van een vragenlijst

AlgemeenBotsarcomenDesmoidGistPhyllodesWekedelensarcomen
24 April

Graag zouden wij u willen uitnodigen om een vragenlijst in te vullen. U kan de vragenlijst invullen als u:

– een persoon met een sarcoom (inclusief gastro-intestinale stromale tumoren (GIST), desmoïd tumoren, Reuscel, phyllodes) bent

– ooit een sarcoom heeft gehad

– een mantelzorger of familielid van iemand met een sarcoom bent

– een nabestaande of familielid van iemand die een sarcoom heeft gehad bent

– een patiënt vertegenwoordiger bent

In het eerste deel van het onderzoek (reeds afgerond) werden onbeantwoorde vragen over sarcomen geïdentificeerd. Dit resulteerde in een lijst met onderwerpen voor toekomstige onderzoeksvragen en onderwerpen voor patiënt belangenbehartiging. Deze vragenlijst is opgesteld om na te gaan welke van deze vragen/onderwerpen de hoogste prioriteit heeft. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat onderzoek in sarcomen meer gericht is op de vragen en ervaringen van de patiënt. Kom op voor jou mening en vul de vragenlijst in!

https://patientadvocacyeu.limesurvey.net/727234?lang=nl