Onderzoek met nieuw middel gestart in Nederland

Gist
23 May

De internationale StrateGIST-1-studie is nu ook gestart in Nederland. In deze studie wordt gekeken naar de veiligheid en werkzaamheid van het middel IDRx-42. Dat is een geheel nieuw middel dat wordt getest voor de behandeling van uitgezaaide (of niet operabele) GIST.

In de studie wordt gekeken hoe het middel het doet in verschillende situaties: in de tweede lijn (wanneer imatinib niet meer afdoende werkt), in de derde lijn (wanneer sunitinib niet meer afdoende werkt) en in de vierde lijn (wanneer regorafenib niet meer afdoende werkt). De studie richt zich dan ook op patiënten die zich in een van deze situaties bevinden. Het gaat daarbij om patiënten met een KIT-mutatie.

Het betreft een eerste en relatief kleine studie met dit middel. Als de resultaten gunstig genoeg zullen blijken te zijn, zal over enkele jaren waarschijnlijk een grotere studie volgen, waaraan meer patiënten zullen kunnen deelnemen en ook gebruik gemaakt zal worden van controlegroepen om de werking van IDRx-42 echt goed te kunnen vergelijken met die van de bestaande GIST-medicijnen.

In Nederland nemen het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (Amsterdam) en het Erasmus MC (Rotterdam) deel aan de studie. In België loopt de studie in het Universitair Ziekenhuis Leuven.