Glivec niet meer verkrijgbaar in Nederland

Gist
29 January

Sinds 1 januari 2024 wordt er geen Glivec meer geleverd voor de Nederlandse markt. Dit heeft Novartis, de producent van Glivec, ons medegedeeld. Dit betekent dat Nederlandse (ziekenhuis)apotheken geen imatinib van dit merk meer kunnen verstrekken aan GIST-patiënten. Glivec wordt nog wel geproduceerd en is in landen om ons heen nog wel verkrijgbaar.

Twintig jaar lang was Glivec als belangrijkste medicatie bij GIST beschermd door een patent. Bij het verlopen van dat patent, ruim twee jaar geleden, zijn in principe alle patiënten die Glivec slikten overgegaan naar generieke imatinib van andere producenten, zoals Amarox en Accord. Deze generieke medicatie is veel goedkoper dan Glivec. Zoals uit onderzoek van de Contactgroep GIST bleek, had een flink gedeelte van de GIST-patiënten die overgingen last van meer bijwerkingen. Voor een klein deel waren de verschillen in bijwerkingen zo groot dat ze weer terug werden gezet op Glivec.

Aan patiënten die eerst Glivec slikten en nu, na gedwongen overstap op een ander merk, extra bijwerkingen ondervinden, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun behandelende oncoloog om te kijken wat er gedaan kan worden. Een overweging kan zijn om over te stappen op imatinib van het merk Sandoz. Sandoz is onderdeel van Novartis. De Europese Medicijnautoriteit heeft eerder laten weten dat imatinib van Sandoz identiek is aan Glivec, zowel wat betreft de samenstelling als wat betreft de kwaliteit.